15 februari, 2009

Spellingsspel

Ieder jaar is het vaste prik, dan doe ik mee aan de preselectie van het Groot Nederlands Dictee. Verder dan de preselecties kom ik niet, maar dat is ook niet mijn ambitie. Ik eindig iedere keer iets boven het gemiddelde, en dat lijkt mij geen slecht resultaat voor iemand die zich niet voorbereidt, geen woordenboeken van buiten leert, geen spellingsgidsen bestudeert en geen CD-rom's (spel ik dat zo goed?) memoriseert.
Ik heb een bovengemiddelde interesse in taal maar weiger mee te doen aan de ridicule wedloop om zoveel mogelijk ver-gezochte en gekunstelde woorden correct te kunnen spellen.
Wat heb je er aan?
Zouden we eerst niet eens met zijn allen proberen om zo veel mogelijk dt-fouten te vermijden, om zo weinig mogelijk importwoorden te gebruiken en om alle tussentalen te bannen?
Blijkbaar vindt een vrij groot percentage van de Nederlanders en de Vlamingen het niet nodig om er een cultuurtaal op na te houden. "Standaardnederlands" heet dat tegenwoordig (met hoofdletter, en zonder koppelteken).