03 januari, 2009

Geldt voor iedereen

Het begin van het nieuwe jaar betekent vaak ook het begin van een aantal nieuwe wetten of regels. En daar hebben Nederlanders het vaak moeilijk mee. Er is nauwelijks een regel waartegen Nederlanders niet in opstand komen. De regering moet maar een detail aanpassen en er ontstaat heisa, waarbij geschermd wordt met de termen normen en waarden. Blijkbaar beseffen die riposteurs niet dat het woord normen een synoniem is voor regels.
Ze vinden dat de overheid niet om hun privacy en persoonlijke levenssfeer geeft. Hun vrijheid zou beknot worden.

Ik vind dat je natuurlijk wel met vrijheid moet kunnen omgaan. Vrijheid is niet meer dan de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen. En precies dat hebben de meeste Nederlanders nooit geleerd. Generaties lang was het motto "Alles kan en alles mag." Met alle excessen, zoals gedoogbeleid, vandien. "Beschraenkung"? Nooit van gehoord...
"Vrijheid" is geven en nemen. Vrijheid is omhelzen in plaats van afstoten. Vrijheid is kunnen aanvaarden.
Ook als het om regels gaat.

1 Comments:

Blogger HiFiTunes said...

Your images show the skills of a politically conscious artist. I especially enjoyed your discussion of liberty next to the drawing of a wallet.

8:48 p.m.  

Een reactie posten

<< Home