15 februari, 2009

Spellingsspel

Ieder jaar is het vaste prik, dan doe ik mee aan de preselectie van het Groot Nederlands Dictee. Verder dan de preselecties kom ik niet, maar dat is ook niet mijn ambitie. Ik eindig iedere keer iets boven het gemiddelde, en dat lijkt mij geen slecht resultaat voor iemand die zich niet voorbereidt, geen woordenboeken van buiten leert, geen spellingsgidsen bestudeert en geen CD-rom's (spel ik dat zo goed?) memoriseert.
Ik heb een bovengemiddelde interesse in taal maar weiger mee te doen aan de ridicule wedloop om zoveel mogelijk ver-gezochte en gekunstelde woorden correct te kunnen spellen.
Wat heb je er aan?
Zouden we eerst niet eens met zijn allen proberen om zo veel mogelijk dt-fouten te vermijden, om zo weinig mogelijk importwoorden te gebruiken en om alle tussentalen te bannen?
Blijkbaar vindt een vrij groot percentage van de Nederlanders en de Vlamingen het niet nodig om er een cultuurtaal op na te houden. "Standaardnederlands" heet dat tegenwoordig (met hoofdletter, en zonder koppelteken).

04 februari, 2009

Op mijn nummer

Ik zat weer eens in de file en voelde plots mijn mobiele telefoon overgaan. Ik viste hem uit mijn broekzak en drukte de trilfunctie uit. Ik kende het nummer niet en stelde me dus netjes voor, maar er werd prompt naar mijn vrouw gevraagd.
"Nee", reageerde ik, "daar spreekt u niet mee". En ik stelde me zelf nog eens voor.
"Bent u familie?", vroeg de man aan de andere kant van de lijn.
"Nee"' zei ik, in een poging om grappig te zijn. "Wij zijn getrouwd."
"En is ze thuis te bereiken?" hield de man stug vol.
"Ja", stamelde ik een beetje beduusd. Op dat ogenblik zou ze inderdaad thuis moeten zijn.
"Okee, dan bel ik haar daar wel..." hoorde ik de man nog zeggen.

Het duurde even voor ik mezelf vragen ging stellen.
Waarom belt iemand mij op mijn mobiel nummer, en blijkt dan niet te weten wie ik ben? Waar heeft hij dat nummer vandaan? Als hij mij niet kent, maar mijn vrouw wel, waarom belt hij dan mijn nummer? En hoe komt hij aan ons vast telefoommummer zonder mijn familienaam te kennen?
En hoe zal mijn vrouw dat uitleggen?