20 maart, 2011

De man van veel woorden

Al ben je nog zo goed als eindredacteur, als de schrijver een dik boek wil schrijven dan komt dat er ook.
Neem nou David Mitchell en zijn succesboek "The Thousand Autumns of Jacob de Zoet". Een tijd geleden kwam de Britse auteur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek van Middelburg zijn millionseller toelichten. Het was een zeer geanimeerd gesprek, met de nodige humor en dramatiek. Hij week meer dan eens af van de grote lijnen en zette zelfs speels de gespreksleider voor schut.
Hij is bovendien zo welbespraakt dat hij in het vragenrondje iemand een antwoord gaf van ruim tien minuten terwijl hij met een simpele "Ja." had kunnen volstaan. Helemaal hilarisch werd het toen zijn Nederlandse uitgeefster het gesprek afrondde met de vraag of je asjeblief bij het signeren geen vragen wou stellen omdat hij dan weer oeverloos zou uitweiden, en dat dan de rij fans veel te lang zou moeten wachten.

Toen kreeg de Nederlandse titel van zijn boek ("De niet verhoorde gebeden...") plots een heel heldere betekenis...