18 februari, 2010

Be"taal"d zetten

Een taalprobleem is pas een probleem als je er een probleem van maakt. Ik heb een hele poos in een Franstalige gemeente gewoond en heb nooit problemen gehad met anderstaligen. Integendeel... als iemand in mijn taal begon en het ging me te stroef, schakelde ik over op hun taal. Dan liep het wat vlotter...
Vorig weekend zat ik in het Groot-Hertogdom Luxemburg en zag daar vrijwel alle autochtonen drie talen door elkaar spreken. Ik vraag me dus af waarom de Belgen een taal-"strijd" hebben, terwijl de Luxemburgers er juist trots op zijn dat ze Letzeburgs, Frans en Duits spreken, tegelijkertijd. En moeiteloos...

Geldt meertaligheid niet uitgerekend als  een verrijking? Toch maakt het in Belgie nog altijd opgeld om elkaar het leven zuur te maken omwille van een taal, quoi...